درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی مزه نام مجموعه ای جوان که با هدف توسعه علمی صنایع غذایی و مهارتی و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا مهارت های حرفه‌ای و موثر در زمینه صنایع غذایی را گسترش دهد و افراد توانمند برای صنایع غذایی امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای امروز حرفی برای گفتن داشته باشند. در همین راستا آکادمی مزه آموزش های تخصصی صنایع غذایی را بدون محدودیت مکانی و زمانی به صورت آنلاین همراه با مدرک معتبر ارائه می نماید.

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی مزه ، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی مزه تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی آکادمی مزه ، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان آکادمی مزه با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند موقعیت‌های بهتری را شناسایی و اساتید آکادمی ‌آن‌ها را به بازار کار مختلف معرفی کنند  همچنین پلتفرم استعدادیابی آکادمی مزه آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی مزه ، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی مزه تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی آکادمی مزه ، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان آکادمی مزه با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند  موقعیت‌های بهتری را شناسایی  و اساتید آکادمی آن‌ها را به بازار کار مختلف معرفی کنند .همچنین پلتفرم استعدادیابی آکادمی مزه آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت وصل می نماید.

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی مزه